Dnevni red:
 1. Izbor radnih tijela Osnivačke skupštine;
 2. Donošenje Odluke o osnivanju Udruženja;
 3. Donošenje Statuta i drugih akata Udruženja;
 4. Izbor organa Skupštine Udruženja;
 5. Razno.

Na Osnivačkoj skupštini Udruženja bilo je prisutno 17 ljekara iz cijele Republike Srpske.
Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

Ad. 1. Izabrana je Kandidaciona komisija:
 1. Prim. dr Veselin Zeljković, Odjeljenje za nefrologiju KC Banja Luka,
 2. Dr Biljana Jakovljević, IDC Banja Luka,
 3. Dr Branislav Gašić, Odjeljenje za nefrologiju KC Banja Luka,
 4. Dr Njubomir Vuković, Opšta bolnica Prijedor
Prijedlog sastava Kandidacione komisije jednoglasno je prihvaćen.
Nakon izbora Kandidacione komisije, izabrani članovi su se povukli da bi dali prijedlog sastava Predsjedništva i Nadzornog odbora Udruženja.

Ad. 2. Prisutni članovi Osnivačke skupštine jednoglasno su donijeli Odluku o osnivanju Udruženja.

Ad. 3. Nakon diskusije o Statutu Udruženja nefrologa Republike Srpske zaključeno je da se izvrše tehničke ispravke na tekstu Statuta koje su nastale prilikom prekucavanja i umnožavanja Statuta.
Donosi se izmjena teksta u članu 6. koji sada glasi:
Član 6.
 • Kontinuirano i stručno usavršavanje članova, blagovremena primjena savremenih naučnih dostignuća u svakodnevnoj praksi iz oblasti nefrologije;
 • Edukacija stanovništva iz oblasti vezane za probleme bubrežnih oboljenja;
 • Razvijanje saradnje sa drugim specijalističkim udruženjima u okviru Društva doktora medicine Republike Srpske;
 • Podsticanje organizovanog naučno–istraživačkog rada u svim oblicima iz oblasti nefrologije;
 • Organizovanje naučnih skupova iz oblasti nefrologije;
 • Saradnja sa sličnim udruženjima u svijetu;
 • Učestvovanje u radu Društva doktora medicine Republike Srpske.
 • Saradnja sa Zdravstvenom komorom Republike Srpske.
Ovakav tekst gore navedenog člana 6. Statuta jednoglasno je prihvaćen i biće sastavni dio usvojenog Statuta.

3/I. Na Osnivačkoj skupštini donijeta je Odluka o izboru Mr sci. med. Vlastimira Vlatkovića za predsjednika Predsjedništva Udruženja, a dr Brane Radović za potpredsjednika Predsjedništva Udruženja.

Ad. 4. Kandidaciona komisija je dala svoj prijedlog sastava organa Skupštine Udruženja.
Predsjedništvo Udruženja:
 1. Mr sci. med. Vlastimir Vlatković, predsjednik, IDC Banja Luka,
 2. Dr Brana Radović, potpredsjednik, Opšta bolnica Kasindo,
 3. Dr Snježana Petrović, Klinika za pedijatriju KC Banja Luka,
 4. Dr Aleksandar Arežina, IDC Banja Luka,
 5. Prim. dr Ivo Komljenović, IDC Banja Luka,
 6. Dr Gordana Žole Stevanović, Opšta bolnica Doboj,
 7. Dr Vojin Marin, Opšta bolnica Prijedor.
Za sekretara Udruženja jednoglasno je izabran dr Branislav Gašić iz Banje Luke.

Nadzorni odbor:
 1. Prof. dr Ilija Zubović, Banja Luka,
 2. Dr Milorad Grujičić, Odjeljenje za nefrologiju KC Banja Luka,
 3. Dr ljiljana Lukić, IDC Banja Luka Centar Bijeljina.
Prijedlozi organa Skupštine Udruženja su usvojeni i jednoglasno prihvaćeni.
Mandat predsjednika je dvije godine.

Ad. 5. Stavljeno je na razmatranje sjedište Udruženja. Odlučeno je da je sjedište Udruženja: Odjeljenje za nefrologiju KC Banja Luka, ul. 12 beba bb, Banja Luka.
Stavljena je na razmatranje visina članarine Udruženja. Jednoglasno je odlučeno da visina mjesečne članarine iznosi 10 KM.
Stavljen je na razmatranje prijedlog logo znaka i izgleda pečata. Usvojene su sugestije o izgledu logo znaka i pečata, pa su jednoglasno usvojeni logo znak i izgled pečata i isti će se izraditi po registraciji Udruženja.


Poslednje objavljeno

Kontakt info

Univerzitetski klinički centar
Republike Srpske

12 beba bb, Banja Luka

Tel: +387 51 342 100

Fax: +387 51 342 100

Email: info@udruzenjenefrologa.org

JIB: 4401663190007

Predsjednik udruženja: Dr  Goran Topić
goran.topic@udruzenjenefrologa.org

Sekretar udruženja: Dr Dragana Bubić
dragana.bubic@udruzenjenefrologa.org