28 novembar

Nova obavještenja

 - napravljena lista čekanja za pacijente koji su već obrađeni ili djelomično obrađeni.

 - otvorena nova ambulanta za transplantirane pacijente u UKCRS ( prizemlje, sjeverno krilo UKCRS).

 - svaki dan od 08-10h moguće je naručivanje transplantiranih pacijenata kao i pacijenata koji su za obradu na telefon 051 / 342 - 830

 - poslednja transplantacija bubrega urađena 15.11.2019., sin - (primalac) i  majka - (davalac)

 - naredna transplantacija planirana 6.12.2019.

 - u toku je potpisivanje sporazuma sa Italijom vezano za upućivanje naših pacijenata u italijanske transplantacione centre.

Poslednje objavljeno

Kontakt info

Univerzitetski klinički centar
Republike Srpske

12 beba bb, Banja Luka

Tel: +387 51 342 100

Fax: +387 51 342 100

Email: info@udruzenjenefrologa.org

JIB: 4401663190007

Sekretar udruženja: Goran Topić

goran.topic[a]udruzenjenefrologa.org