1. Kontinuirano i stručno usavršavanje članova, blagovremena primjena savremenih naučnih dostignuća u svakodnevnoj praksi iz nefrologije;
  2. Edukacija stanovništva iz oblasti vezanih za probleme bubrežnih oboljenja;
  3. Razvijanje saradnje sa drugim specijalističkim udruženjima u okviru Društva doktora medicine Republike Srpske;
  4. Podsticanje organizovanog naučno-istraživačkog rada u svim oblicima iz oblasti nefrologije;
  5. Organizovanje naučnih skupova iz oblasti nefrologije;
  6. Saradnja sa sličnim udruženjima u svijetu;
  7. Učestvovanje u radu Društva doktora medicine Republike Srpske.
  8. Saradnja sa Zdravstvenom komorom Republike Srpske.


PREDSJEDNIK SKUPŠTINE  
UDRUZENJA NEFROLOGA RS
Mr. sc. dr Vlastimir Vlatković
Broj: 03/2002.
Banja Luka, 06.12.2002. godine.


Poslednje objavljeno

Kontakt info

Univerzitetski klinički centar
Republike Srpske

12 beba bb, Banja Luka

Tel: +387 51 342 100

Fax: +387 51 342 100

Email: info@udruzenjenefrologa.org

JIB: 4401663190007

Predsjednik udruženja: Dr  Goran Topić
goran.topic@udruzenjenefrologa.org

Sekretar udruženja: Dr Dragana Bubić
dragana.bubic@udruzenjenefrologa.org